Adagio per a banda

Aquesta obra és un adagio cinematogràfic i vol il.lustrar el transcorre d’una escena imaginària carregada d’emoció i malenconia. La peça està pensada per la secció de la fusta amb l’ajuda de dues trompes, els bombardins i les tubes. L’adagio per a banda fou estrenada el 23 de Març per la Banda de música de Manacor dirigida per Pere Siquier.